લેખ

ગ્રેચ્યુટી – Gratuity શું છે?

ગ્રેચ્યુટી એ એક લાભ છે જે પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુટી એક્ટ 1972 હેઠળ ચૂકવાય છે. ગ્રેચ્યુટી એ કંપનીમાં આપવામાં આવતી સેવાઓ માટે કર્મચારીને નિવૃત્તિ અથવા સ્વૈચ્છિક રાજીનામા પછી એકવારમાં ચૂકવવામાં આવતી રકમ છે. જો કે, ગ્રેચ્યુટી ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ ચૂકવવામાં આવે છે જેઓ કંપની સાથે 5 અથવા તેથી વધુ વર્ષો પૂર્ણ કરે છે. કંપની કર્મચારીઓને…

Read More

કોરોના વાયરસથી સાવચેત કેવી રીતે રહેવું?

ચીનમાં બે મહીનાના હાહાકાર પછી હવે ભારતમાં કોરોના વાયરસની બીક પેઠી હોય તેવું લાગે છે. આમ તો શરુઆતના ત્રણ કેસતો બહુ જલદી આવી ગયા અને સચવાઈ ગયા. ખરી અસર હવે ચાલુ થઇ છે. આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં ૨૮ કેસ સત્તાવાર રીતે જાહેર થયેલ છે. WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન એ કોરોના વાયરસથી સાવચેતી માટે મુળભૂત…

Read More