કોરોના વાયરસથી સાવચેત કેવી રીતે રહેવું?

ચીનમાં બે મહીનાના હાહાકાર પછી હવે ભારતમાં કોરોના વાયરસની બીક પેઠી હોય તેવું લાગે છે. આમ તો શરુઆતના ત્રણ કેસતો બહુ જલદી આવી ગયા અને સચવાઈ ગયા. ખરી અસર હવે ચાલુ થઇ છે. આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં ૨૮ કેસ સત્તાવાર રીતે જાહેર થયેલ છે. WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન એ કોરોના વાયરસથી સાવચેતી માટે મુળભૂત…

Read More